Media och metoder

Röster om manlighet - Killsamtal om sex och relationer

Killar har mindre kontakt med ungdomsmottagningar än tjejer, och tar i mindre utsträckning del av vägledning i frågor om sexualitet, hälsa och relationer. På en skola i Lund arrangeras killsamtal om sex, relationer och känslor. "Att komma hit är ett första steg", säger sexualupplysaren och samtalsledaren Marco Vega i filmen: "Sen är det viktigt att rektor, pedagoger och elevhälsa arbetar tillsammans för att förändra de här normerna."

Filmen är en del av Röster om manlighet, en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om män, jämställdhet och normer för maskulinitet.

20 minuter om killnormer

En kort föreläsning om killnormer som begränsar unga och som bäddar för destruktiva maskuliniteter.

Ett samtal om att förändra destruktiva maskulinitetsnormer

Ett samtal mellan mig och Kamyar från slutet av 2019. Innan Covid hade börjat ändra våra beteenden och vårt sociala liv. Samtalet om destruktiva maskuliniteter kvarstår dock. I detta inspelade samtal resonerar Kamy och jag om vår egen resa. Hur vi bearbetar våra egna beteenden kopplat till normer, erfarenheter och uppväxt. Samt påminner oss om hur allting egentligen börjar med oss själva.
Tack Hampus Linder för materialet.


Ett samtal om Internationella mansdagen

Frida Sandegård som arbetar som processledare, utbildare och pedagog samt är konsult för Inclusion Academy samtalar med mig om Internationella mansdagen. Hur den instiftades och vad den är tänkt ska fylla för funktion.

Sex är ingen manlig rättighet - Marco Vega, Christer Karlsson och Mike Holdstock

Hur är det att vara man i dag? Är det okej att prata känslor, vara rädd och visa sig sårbar? Och vad händer när män uttrycker ilska och tar till våld – är det verkligen helt oacceptabelt? I veckans avsnitt samtalar Marco Vega, Christer Karlsson och Mike Holdstock om maskulinitet, papparollen, det könlösa samhället och ofrivilligt celibat.

Är du nyfiken på de olika projekt som nämns i avsnittet, intresserad av mansarbete eller behöver stöd på något vis besök då sidan www.mansarbete.se för att läsa mer.

Han vill förändra bilden av mannen

20 minuter om samtycke

En kort föreläsning om samtycke där jag kort introducerar olika sätt att prata om sexuellt samtycke. Vad betyder det i lagens mening? Hur kan vi öva på ömsesidighet och delta utifrån ett frivillighetsperspektiv? Varför är det så viktigt att prata om sina sexuella upplevelser med sina sexpartners.


Boken jag tipsar om, Samtyckesdynamiker - Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan hittar ni via denna länk: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/sociologi/samtyckesdynamiker/