Marco Vega - Vad jag erbjuder

Marco Vega - Sexualupplysare

FÖRELÄSNINGAR till elever

Föreläsningar riktade till elever i högstadiet och gymansiet.

Teman: Inkludering, samtycke, sex, sexualitet, relationer, killnormer och maskuliniteter,
Föreläsningar görs i storgrupp eller per klass  och vara mellan 60 och 120 minuter.

UTBILDNING till yrkesverksamma

Utbildningar, workshops och handledning riktade till yrkesverksamma som träffar unga

eller som vill arbeta med frågor som berör frågor kring inkludering, maskuliniteter, sex,

sexualitet, jämställdhet och jämlikhet.

PRISER

90-120 minuter: 7 000 kr (Skolpris: 5 000 kr)


Halvdag: 10 000 kr  (Skolpris: 8 000 kr)


Heldag: 18 000 kr ( (Skolpris: 13 000 kr)
Alla priser är exklusive moms.

Video och Poddar

Utöver tjänsterna ovan finns dessutom gratis kunskap att hämta och inspireras av

via poddar och edukativa klipp. Klicka här för att se en lista av dessa.

Visa det här inlägget på Instagram

Rektorer, kuratorer och lärare. Är ni intresserade av att använda dokumentärfilmen ”Leslie brinner” som ingång för att prata maskuliniteter? LÄS VIDARE. Leslie Brinner ingår i Doc Lounge Impact Hub, ett projekt som finansieras av Svenska Postkodsstiftelsen och drivs av Doc Lounge tillsammans med Anna J Ljungmark (House of Real), som syftar till att skapa synergier mellan dokumentärfilmsdistribution och samhällsengagemang. Under hösten 2018 och 2019 arbetar vi med Leslie Brinner som plattform och verktyg för att synliggöra machokulturen och öppna upp för en ny, mer inkluderande mansroll, som i förlängningen bidrar till ökad jämställdhet. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa inspirerande sammanhang, engagerande visningar av filmen, workshops och rum för samtal. Vi riktar oss mot ungdomar, främst unga killar, genom aktiviteter i skolor, fritidsgårdar och i ungdomsgrupper. Vi kommer även arbeta med filmen för vuxna för att skapa positiva förebilder (föräldrar, lärare, poliser, fritidspedagoger, idrottsledare mfl). Filmen kan med fördel användas i arbetet hos organisationer som redan är engagerade i frågan. Vi har redan etablerat samarbete med riksorganisationen MÄN för jämställdhet, P3 Din Gata och musik- och kulturhuset Arena 305, och vi söker nu fler som vill arbeta med oss i projektet. Vill du engagera dig? Visa filmen? Bygga aktiviteter tillsammans med oss? Kontakta projektledare Andrea Arvidsson så får du veta mer. #maskulinitetsnormer #allamän #lesliebrinner #män #jämställdhet #jagtrorpåmän

Ett inlägg delat av Marco Vega • Sexualupplysare (@marcovega.se)

Visa det här inlägget på Instagram

We wanted to be the tough boys. We wanted to be the bad boys. The cool boys. The fun boys. The rude boys. The ones to be on top and at the top. The ones to be feared and remarkable. Respected, remembered and successful. We learned to be ready and all suited up with inked skin and fighting gear. Hiding our glas jaws and chocking up in fear. Tapped out easily by vulnerability, feminism and a soft ear. We crowned ourselves as kings. Dressed in flashy capes of emotional armour. We rename ourselves to pimps, ghetto hustlers, G’s and bad ass. Proud to be a tumbler, a rumbler, a loner, a hunter, a not-me-man and a gambler. We learn to be lions, beasts, fuck boys, money making machines and unbreakable warriors. All this self made man bullshit makes us forget that every man was a vulnerable boy in need of relief, safety and peace. The darkness we painted ourselves with, became a dark box where we couldn’t grow. A home you don’t wanna stay at, and a place you don’t know how to leave. And here we stand still fighting for the right to fight, never realizing that is the same old war we’ve learn to start. Imagine if you needed to show weakness to be called strong. Imagine if an honest excuse was needed to be entitled tough. Imagine if we wanted to be more fair to be called men. Can you imagine how the world would change for every newborn baby boy, if all the men in the world just stepped up and shifted a little bit? Changed just a little bit. #maskulinitetsnormer #allamän #jagtrorpåmän #toxicmasculinity

Ett inlägg delat av Marco Vega • Sexualupplysare (@marcovega.se)

Brist på lust får män att söka hjälp - Marco Vega